Passiv förädling, import i förväg

15.9.2017 10.40
Pressmeddelande

Det är möjligt att använda ersättningsvaror vid förfarandet för passiv förädling.

Det är möjligt att använda ersättningsvaror vid förfarandet för passiv förädling. Ersättningsvarorna kan importeras innan de produkter som ska exporteras tillfälligt exporteras. Ersättningsvaran ska ha samma åttasiffriga KN-nummer, samma handelskvalitet och samma tekniska egenskaper som den temporärt exporterade varan skulle ha, om den hade reparerats enligt förfarandet för passiv förädling.

Det har publicerats en anvisning om passiv förädling, import i förväg. Denna nya praxis tas i bruk den 18 september 2017.

Kundmeddelande