Antidumpningstullen på ukrainska och moldaviska linor och kablar av stål bl.a. med KN-nummer ex 7312 10 81 upphör 10.2.2017

10.2.2017 13.21 | Publicerad på svenska 10.2.2017 kl. 13.24
Pressmeddelande

Antidumpningstullen på ukrainska och moldaviska linor och kablar av stål upphör 10.2.2017

Giltighetstiden för den antidumpningstull som infördes på ukrainska och moldaviska linor och kablar av stål den 10 februari 2012 går ut den 10 februari 2017. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98.

Mera information finns i tillkännagivandet i Europeiska unionens officiella tidning L 41, 8.2.2017.

Mera information:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande