Kundmeddelande 13.9.2016
En tom containers egen vikt ska anges som bruttovikt i AREX-deklarationer vid EU-gräns

13.9.2016 15.07 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.20
Pressmeddelande

Transportfirmor ska lämna in en summarisk införseldeklaration för tomma transportmedel, t.ex. containrar, om firman enligt ett transportavtal mot betalning transporterar containrar som ägs av andra aktörer.

 I den summariska införseldeklarationen, dvs. deklarationen med säkerhetsuppgifter som ska lämnas in i AREX-systemet, ska man då ange den tomma containerns eller annat ifrågavarande transportmedels taravikt. Tullens system avvisar fr.o.m. den 1 oktober 2016 alla deklarationer där 0 (noll) angetts som bruttovikt.

Mera information:

uppdaterad AREX-kundanvisning gällande tomma containrar
turvatiedot(at)tulli.fi.

Kundmeddelande