Kundmeddelande 12.8.2016
Tobakslagen ändras 15.8.2016

12.8.2016 14.38 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.06
Pressmeddelande

Den nya tobakslagen (549/2016) träder i kraft den 15 augusti 2016. Den nya lagen hänför sig delvis till genomförandet av EU:s tobaksdirektiv 2014/40/EU, men en del av ändringarna utgår från Finlands egna bedömningar och lagstiftningsbehov. I 2 § i tobakslagen finns definitionerna av alla tobaksprodukter och av nikotinvätska.

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

Det är förbjudet att skaffa och ta emot alla slags rökfria tobaksprodukter per post eller på något annat motsvarande sätt från andra länder.

En privatperson får inte föra in, skaffa och ta emot per post eller på något annat motsvarande sätt från andra länder sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt 3 § 1 mom. i läkemedelslagen.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande