Importerar du cyklar från Indonesien, Malaysia, Sri Lanka eller Tunisien tillverkade av företaget Look Design System SA?

9.5.2017 8.51 | Publicerad på svenska 9.5.2017 kl. 9.38
Pressmeddelande

Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningsärende.

I EU:s officiella tidning nr L 116, 5.5.2017 finns mera information om undersökningen. Alla som berörs av ärendet kan inom 15 dagar efter förordningens ikraftträdande begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8712 00 30 och ex 8712 00 70 (Taric-nummer 8712 00 30 10 och 8712 00 70 91). Importen av cyklar som tillverkats av Look Design System SA ska registreras i nio månaders tid. Vid behov kan tullarna också tas ut i efterhand. De eventuella tullarna fastställs enligt resultaten av antidumpningsundersökningen. Företagets Taric-tilläggsnummer är C206.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information om antidumpningstullar:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar