Importerar du sömlösa rör av järn eller stål, bl.a. KN-nummer ex 7304 11 00, med ursprung i Ryssland eller Ukraina? Nu är det möjligt att kommentera antidumpningstullen

6.7.2017 15.18 | Publicerad på svenska 6.7.2017 kl. 16.03
Pressmeddelande

Importerar du sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Ryssland eller Ukraina? Nu är det möjligt att kommentera antidumpningstullen

Kommissionen undersöker om uppbörden av antidumpningstullen på följande produkter med ursprung i Ryssland och Ukraina borde fortsätta eller inte: Sömlösa rör av järn eller stål med runt tvärsnitt, en ytterdiameter på högst 406,4 mm, ett motsvarande kolvärde (carbon equivalent value, CEV) på högst 0,86 enligt formeln från International Institute of Welding (IIW) och kemiska analyser.

Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93 (Taric-nummer 7304110011, 7304191020, 7304193020, 7304220021, 7304230020, 7304240021, 7304291020, 7304293020, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 och 7304599320). I EU:s officiella tidning nr C 214, 4.7.2017, informeras om den allmänna bakgrunden och detaljerna gällande översynen. Alla som berörs av ärendet kan lämna sina kommentarer om undersökningen till kommissionen. I ovannämnda officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av undersökningen och översynen samt kommissionens adress dit kommentarerna kan lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet. Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information om antidumpningsåtgärder:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar