Importerar du rördelar av gjutjärn (Taric-nummer 7307 19 10 10) från Kina eller Thailand? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningstullärende.

14.8.2017 14.12 | Publicerad på svenska 15.8.2017 kl. 10.08
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om giltighetstiden för antidumpningstullen på kinesiska och thailändska rördelar av gjutjärn borde förlängas.

I EU:s officiella tidning nr C 268, 12.8.2017, berättas om undersökningens detaljer. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna kan lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar