Importerar du sömlösa rör av rostfritt stål bl.a. med KN-nummer 7304 11 00 från Kina eller Indien? Nu är det möjligt att kommentera antidumpningstullen

20.2.2017 12.09 | Publicerad på svenska 20.2.2017 kl. 12.12
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstullen på kinesiska rör av stål kringgås genom import från Indien.

Sömlösa rör klassificeras enligt KN-nummer ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 och ex 7304 90 00 (Taric-nummer 7304 11 00 11, 7304 11 00 19, 7304 22 00 21, 7304 22 00 29, 7304 24 00 21, 7304 24 00 29, 7304 41 00 91, 7304 49 10 91, 7304 49 93 91, 7304 49 95 91, 7304 49 99 91 och 7304 90 00 91). Importen av rör som avsänts från Indien registreras i nio månader.

Ordet ”ex” framför varukoden betyder att saken bara gäller en del av de varor som klassificeras enligt varukoden.

I EU:s officiella tidning nr L 40, 17.2.2017, berättas om undersökningens detaljer. Alla som berörs av ärendet kan lämna sina kommentarer till kommissionen. I EU:s officiella tidning informeras om tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna kan lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information om antidumpningstullar:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande