Importerar du oxalsyra, Taric-nummer 2917 11 00 91, från Indien och Kina? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningstullärende.

13.4.2017 11.10 | Publicerad på svenska 13.4.2017 kl. 13.36
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstullen på import av indisk och kinesisk oxalsyra borde förlängas.

I EU:s officiella tidning nr C 117, 12.4.2017, berättas om översynens detaljer. Alla som berörs av ärendet kan också, inom utsatt tid, begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av översynen samt kommissionens adress dit kommentarerna kan lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande