Importerar du ferrokrom med låg kolhalt enligt KN-nummer 7202 49 50 från Kina, Ryssland eller Turkiet? Nu kan du kommentera eventuellt införande av antidumpningstull

29.6.2017 10.50 | Publicerad på svenska 29.6.2017 kl. 14.40
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut vid import av ferrokrom med låg kolhalt från Folkrepubliken Kina, Ryssland och Turkiet.

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut vid import av ferrokrom med låg kolhalt enligt KN-nummer 7202 49 50 från Folkrepubliken Kina, Ryssland och Turkiet. I tillkännagivandet i EU:s officiella tidning nr C 200, 23.6.2017, berättas om bakgrunden till undersökningen och om undersökningens detaljer. Alla som berörs av ärendet kan lämna sina kommentarer om undersökningen till kommissionen. I tillkännagivandet anges tidsfristerna för kommenteringen samt kommissionens kontaktuppgifter.

Kommissionen undersöker och hanterar ett eventuellt införande av antidumpningstullen med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet. Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid. Det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede av undersökningen.

Mera information om antidumpningsåtgärder:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar