Importerar du spakmekanismer (Taric-nummer 8305 10 00 50) från Kina? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningstullärende

5.9.2017 14.35 | Publicerad på svenska 5.9.2017 kl. 15.27
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om uppbörden av antidumpningstullen vid import av kinesiska spakmekanismer borde fortsätta eller inte.

Varan klassificeras enligt Taric-nummer 8305 10 00 50. Dessa spakmekanismer består av bågformiga kraftiga metalldelar (normalt två) på en bottenplatta och har åtminstone en öppningsmekanism som gör det möjligt att sätta in och arkivera ark och andra dokument. I EU:s officiella tidning nr C 290/1.9.2017, berättas om översynens detaljer. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av undersökningarna och översynerna samt kommissionens adress dit kommentarerna kan lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar