Importerar du regnbåge (bl.a. KN-nummer ex 0301 91 90) från Turkiet? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i utjämningstullärende

24.7.2017 11.37 | Publicerad på svenska 25.7.2017 kl. 8.20
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om uppbörden av utjämningstullen vid import av turkisk regnbåge borde fortsätta på dess nuvarande nivå.

Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 och ex 0305 43 00 (Taric-nummer 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 och 0305 43 00 11). I EU:s officiella tidning C 234/20.7.2017 informeras om detaljerna gällande den partiella interimsöversynen. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna kan lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar och utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar