Importerar du nya eller regummerade däck till bussar och lastbilar (KN-nummer 4011 20 90 och 4012 12 00) från Kina? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningstullärende.

14.8.2017 13.27 | Publicerad på svenska 15.8.2017 kl. 10.05
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för kinesiska nya eller regummerade däck som används i bussar och lastbilar.

I EU:s officiella tidning nr C 264, 11.8.2017, berättas om undersökningens detaljer. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer 4011 20 90 och 4012 12 00.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar