Importerar du kinesisk citronsyra från Kambodja? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningstullärende.

15.12.2017 14.51 | Publicerad på svenska 15.12.2017 kl. 15.17
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för kinesisk citronsyra som avsänts från Kambodja.

I EU:s officiella tidning nr L 329, 13.12.2017, berättas om undersökningens detaljer. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 2918 14 00 (Taric-nummer 2918 14 00 20) och ex 2918 15 00 (Taric-nummer 2918 15 00 13). Importen av citronsyra som avsänts från Kambodja produkter ska registreras i nio månaders tid. Tullar kan tas ut retroaktivt, om nödvändiga villkor uppfylls. De eventuella framtida tullarna fastställs enligt resultaten av den återupptagna antidumpningsundersökningen.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi


 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar