Importerar du kinesiska glasfibervävnader med öppna maskor (bl.a. Taric-nummer 7019 51 00 14) från Kina, Indien eller Indonesien? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i ett antidumpningstullärende som gäller en exporterande tillverkare.

5.9.2017 11.28 | Publicerad på svenska 5.9.2017 kl. 14.28
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstullen på glasfibervävnader med öppna maskor borde ändras vad företaget SPG GLASS FIBRE PVT. LTD beträffar.

Företagets Taric-tilläggsnummer är C205. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 51 00 och ex 7019 59 00 (Taric-nummer 7019 51 00 14, 7019 51 00 15, 7019 59 00 14 och 7019 59 00 15). Översynen gäller vävnaderna som har en cellstorlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och som väger mer än 35 g/m2, med undantag av fiberglasskivor.

Antidumpningstullen på produkter som tillverkats av företaget har upphävts och importen av produkterna ska registreras i nio månader. I EU:s officiella tidning nr L 226, 1.9.2017, berättas om undersökningens detaljer. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av undersökningarna och översynerna samt kommissionens adress dit kommentarerna kan lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar