Importerar du kinesiska linor och kablar av stål med KN-nummer ex 7312 10 81? Nu är det möjligt att kommentera antidumpningstullen.

10.2.2017 8.14 | Publicerad på svenska 10.2.2017 kl. 8.20
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om uppbörden av antidumpningstullen på kinesiska linor och kablar av stål borde fortsätta eller inte.

Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98 (Taric-nummer 7312 10 81 12, 7312 10 81 13, 7312 10 81 19, 7312 10 83 12, 7312 10 83 13, 7312 10 83 19, 7312 10 85 12, 7312 10 85 13, 7312 10 85 19, 7312 10 89 12, 7312 10 89 13, 7312 10 89 19, 7312 10 98 12, 7312 10 98 13 och 7312 10 98 19). I EU:s officiella tidning nr C 41, 8.2.2017, informeras om detaljerna, t.ex. om exportländerna och den allmänna bakgrunden. Alla som berörs av ärendet kan lämna sina kommentarer till kommissionen. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommenteringen av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna kan lämnas

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom tidsfristen, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande