Tuotko kiinalaisia, taiwanilaisia tai indonesialaisia teräslevyjä ja –keloja? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

14.8.2019 8.30
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö kiinalaisista, taiwanilaisista ja indonesialaisista kuumavalssatuista teräslevyistä ja –keloista kantaa polkumyyntitullia. Tutkimuksesta kerrotaan enemmän EU:n virallisen lehden numerossa C 269 I, 12.8.2019. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan HS-koodeihin 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 ja 7220 12.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet