Importerar du kinesiska gaffelvagnar och delar till dessa från Vietnam? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningstullärende

24.7.2017 11.02 | Publicerad på svenska 24.7.2017 kl. 13.12
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut vid import av kinesiska gaffelvagnar som avsänts från Vietnam. I EU:s officiella tidning L 188, 20.7.2017, informeras om undersökningens detaljer. Alla som berörs av ärendet kan, inom utsatt tid, begära att bli hörda av kommissionen.

Varan klassificeras enligt Taric-nummer 8427 90 00 13 och 8431 20 00 13. Importen av gaffelvagnar och delar till dessa som avsänts från Vietnam ska registreras i nio månaders tid. Tullar kan tas ut retroaktivt, om de nödvändiga villkoren uppfylls. De eventuella framtida tullarna fastställs enligt resultaten av den återupptagna antidumpningsundersökningen.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar