Importerar du aluminiumradiatorer från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningstullärende.

13.11.2017 8.51 | Publicerad på svenska 13.11.2017 kl. 9.59
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull av nuvarande storlek även i fortsättningen borde tas ut vid import av kinesiska aluminiumradiatorer Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 och ex 7616 99 90 (Taric-nummer 7615 10 10 10, 7615 10 80 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 och 7616 99 90 91).

Översynens detaljer beskrivs i EU:s officiella tidning nr C 377, 9.11.2017. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar och utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar