Tullverksamhet i Vaalimaa redan i 60 år

29.6.2018 8.00
Pressmeddelande

Tull- och gränsstationen i Vaalimaa fyller 60 år den 1 juli 2018.  De jämna åren firas i Vaalimaa den 29 juni 2018. Festdagen till ära har också en kort historik om Vaalimaa tull blivit färdig, 60 vuotta kahden maailman portilla – Vaalimaan tulliasema 1958 - 2018 (60 år vid porten mellan två världar – Vaalimaa tullstation 1958 - 2018). Historiken beskriver tull- och gränsstationens verksamhet under olika årtionden.

Vaalimaa fungerade som Sovjetunionens port till Porkala åren 1944—1956 redan innan gränsövergångsstället öppnades officiellt. Öppnandet av tullstationen i Vaalimaa den 1 juli 1958 var en del av ett större fenomen, det kalla kriget i ett brytningsskede, som också återbördandet av marinbasen i Porkala hänförde sig till. Finlands relationer till väst inverkade antagligen på ett avgörande sätt på öppnandet av Vaalimaa tullstation. Att glänta på gränsen passade bra ihop med Nikita Chrusjtjovs idé om en fredlig samexistens och var en del av tövädret mellan öst och väst. Öppnandet av gränsen betydde mycket för Sovjetunionen, för tidigare hade det enda internationella gränsstationen för vägtrafik funnits i Polen.

Vaalimaa i nyckelroll vid strålningskontroller år 1986

Motsatsförhållandet mellan stormakterna och omvälvningarna i Sovjetunionen påverkade också Vaalimaa, och t.ex. åren 19611962 blev turistsäsongen lugnare än väntat på grund av kriserna i Berlin och Kuba. Särskilt utländska turister var rädda för den spända situationen, och många av dem annullerade sin resa till Sovjetunionen. En allvarlig säkerhetsrisk förorsakades av olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl som tullstationen i Vaalimaa och andra finska myndigheter var dåligt förberedda på. Man fick låna en strålningsmätare av den lokala brandkåren och tullstationen spelade en nyckelroll vid kontroll av varor som strålade samt vid hindrande av att sådana varor kom ut på Finlands och andra länders marknader.

Vid den östra gränsen har såväl turism, långtradartrafik som smuggling väckt uppmärksamhet under årens lopp. Den växande trafiken förde med sig egna negativa följder. På 1970-talet blev smugglingen allt vanligare, och under åren därpå smugglades det utöver alkohol också bl.a. narkotika och dopningsmedel, ikoner och biblar. I slutet av 1980-talet försökte turister från öst föra in alkohol och andra varor till Finland och sälja dem här för att tjäna pengar för inköp av gamla Lada-bilar. Många av dessa varor var farliga för konsumenter. Tullen tog varorna som lämnades vid gränsen i väntan på att turisterna kom tillbaka.

Tätare samarbete mellan EU och Ryssland

1990-talet och början av 2000-talet präglades av de tiotals kilometer långa lastbilsköerna som det ofta rapporterades om i medierna. Vaalimaa tull försökte åtgärda detta genom olika flexibla lösningar, t.ex. genom att förnya filarrangemangen. När Finland gick med i Europeiska unionen år 1995 blev Vaalimaa samtidigt en del av EU:s tullgräns, vilket fördjupade samarbetet mellan Finland, Ryssland och EU. Givetvis hade tullkontoren i Vaalimaa och Torfyanovka på den ryska sidan samarbetat redan innan detta.

Den centrala frågan på 2000-talet var behovet av skilda trafikfiler för att åtgärda rusningen vid gränsen. Den tunga trafiken avskildes från persontrafiken i Vaalimaa år 2014. Trafiken har också blivit smidigare som följd av E18-motorvägsprojektet, vars sista avsnitt öppnades i maj 2018. 

Vaalimaas 60-åriga historia visar tull- och gränsstationens intressanta skeden under årens lopp. Du kan bekanta dig med den finskspråkiga historiken på följande adress: https://tulli.fi/web/tullimuseo/verkkojulkaisut

60 vuotta kahden maailman portilla – Vaalimaan tulliasema 1958 – 2018

Pressmeddelande