Tullmuseet deltar i samtidskonstverk

8.10.2014 8.00
Pressmeddelande

Tullmuseet deltar i samtidskonstnären Jeremy Dellers verk Saa koskea! Do Touch! (Rör gärna!). Konstverket har beställts till IHME 2015, en festival för samtidskonst som ordnas i mars 2015. Verket, som betonar åskådarnas delaktighet, bärs upp av museiföremål som reflekterar samhällets verklighet och förändring.

Jeremy Deller är en av Storbritanniens mest kända samtidskonstnärer. Föremål som valts ut av konstnären visas i offentliga rum runt om i Helsingfors i mars 2015. Tullmuseet deltar med tre föremål som beskriver Tullens roll som samhällets beskyddare under olika tider. Även flera andra museer deltar i evenemanget.

Mera information: Janne Nokki, ansvarig för Tullmuseet, tfn 040 332 2774

IHME 2015 (på finska)
IHME Project 2015 by Jeremy Deller: Do Touch - Saa koskea
Tullmuseet på Sveaborg

Pressmeddelande