Interna tekniska förbättringar i Tullens programvara för direkt meddelandedeklarering 30.9.2017

27.9.2017 8.00 | Publicerad på svenska 27.9.2017 kl. 13.41
Pressmeddelande

Kundgränssnittet för direkt meddelandedeklarering ändras inte. Förbättringen av programvaran är avsedd att öka tillförlitligheten i meddelandedeklarering.

Principen är att när Tullen mottagit kundens deklaration via direkt meddelandedeklarering handlägger Tullen deklarationen ända till slut och svarar kunden. I systemen har man strävat efter att det är möjligt att handlägga deklarationen och skapa svarsmeddelandet också i störningssituationer. Vid eventuella störningar kan det ta lång tid för svaret att nå kunden och det kan hända att svaret når kunden först efter att störningen upphört.

På grund av ändringarna vill vi särskilt betona att man vid en störning inte bör skicka ett och samma Upload-begärandemeddelande på nytt med en annan  kontrollreferens för sändningstillfället.

  • Om kunden misstänker att Tullen inte mottagit ett Upload-begärandemeddelande är det fortfarande tillåtet att skicka meddelandet med samma kontrollreferens.
  • Om Tullen redan mottagit ett Upload-begärandemeddelande med samma kontrollreferens, märker Tullens system duplikatet och svarar med felkoden 500 och texten "ApplicationRequest with duplicate reference received."
  • Om en lyckad avsändning av ett Upload-begärandemeddelande inte besvaras med ett Download-svarsmeddelande (och Tullen inte har meddelat om ett driftsavbrott), kan man ta kontakt med Tullens kundstöd som reder ut situationen för ett enstaka meddelande om så behövs.

I den tekniska guiden för direkt meddelandedeklarering (bild 6 på sidan 13) instrueras deklaranterna att vid en systemstörning skicka Upload-begärandemeddelandet på nytt med en annan kontrollreferens för sändningstillfället. Detta gäller inte längre efter den 30 september 2017.

För att undvika s.k. dubbla ärenden ska deklaranter från och med den 1 oktober 2017 vid systemstörningar i direkt meddelandedeklarering använda samma kontrollreferens för samma Upload-begärandemeddelande alltid så länge att deklarantens system får ett svar från Tullen antingen med koden 000 (och med texten "OK") eller med koden 500 (och texten "ApplicationRequest with duplicate reference received."). Om Upload-begärandemeddelandet har fel och Tullen svarar med en felkod som tyder på ett fel gällande Upload-begärandemeddelandet, ska Upload-begärandemeddelandet på samma sätt som förut korrigeras och skickas med en ny kontrollreferens för sändingstillfället. Vi uppdaterar bild 6 i den tekniska guiden under oktober.

Så som tidigare ska en korrigerad deklaration skickas i ett nytt Upload-begärandemeddelande med en ny kontrollreferens för sändningstillfället när ett Download-svarsmeddelande rapporterar om ett fel i deklarationen.

Mera information:
TH.DirectMessageExchange(at)tulli.fi

Kundmeddelande