Inspelningen av Tullens webbseminarium ”Vad ändras gällande tullklarering 2017–2020?” har publicerats

15.6.2017 10.57 | Publicerad på svenska 15.6.2017 kl. 10.59
Pressmeddelande

Den 17 maj 2017 ordnade Tullen ett webbseminarium på finska, som var öppet för alla företag.

De ändringar som unionens tullkodex medför betyder att både Tullens och företagens informationssystem kommer att genomgå omfattande ändringar åren 2017–2020.

Webbseminariet var uppdelat i följande ämnesområden:

  • Vad ändras gällande tullklarering 2017–2020?
  • REX, registrerad exportör av ursprungsprodukter
  • TORO, dvs. överföring av rättigheter och skyldigheter vid slutanvändning
  • Ändringar gällande lagring
  • Ändringar gällande tillstånd

Webbseminariets presentationsmaterial och inspelningen av seminariet finns att se på vår webbplats. Där finns också de frågor som ställdes under seminariet samt svaren på frågorna.

Information om hur ändringarna framskrider kommer Tullen att presentera på motsvarande webbseminarier. Antalet deltagare i webbseminariet överträffade förväntningarna, och i fortsättningen försöker Tullen se till att alla intresserade har möjlighet att delta.

Mera information:
Veijo Alatalo och Minna Gustafsson, våra e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)tulli.fi

Kundmeddelande