Tullens nya Intrastat-deklarationstjänst är lätt att använda

18.12.2017 12.45
Pressmeddelande

Tullen har tagit i bruk en ny Intrastat-deklarationstjänst där företagen kan inge sina statistikdeklarationer avgiftsfritt över webben till Tullen.

Enkelt och snabbt ingivande av deklarationer, ett klart gränssnitt, snabbt tillgängliga anvisningar samt avgiftsfrihet är egenskaper som gagnar kunderna. Tullen har lyssnat på kunderna och i tjänsten utvecklat egenskaper som ger dem mervärde och som allt bättre motsvarar företagens behov.

Beröm från kunderna

Intrastat-deklarationerna kan matas in i tjänsten för hand eller som CSV- eller ASCII-filer i större partier. Reijo Vainionpää (Chipsters Food Oy) är en av användarna av Tullens nya Intrastat-deklarationstjänst. Företaget inger Intrastat-deklarationer för införsel och utnyttjar filuppladdning vid deklareringen.

- Filuppladdningen är en fin funktion, konstaterar Reijo Vainionpää. Filuppladdningen förenklar och försnabbar deklarationsprocessen märkbart när deklarationsvolymerna är större, och den ger företaget möjlighet att använda uppgifter från sina olika adb-system vid deklareringen.

- Tjänsten är lätt att använda, den vägleder kunden och uppmanar att korrigera fel. Hittandet av varukoder har också förenklats, berättar Vainionpää som på alla sätt är nöjd med tjänsten.

Inloggning i tjänsten sker med en Katso-kod. Kundservicen för Intrastat-deklarationstjänsten ger vid behov hjälp med ifyllandet av deklarationen.

Vad är en Intrastat-deklaration?

Företag som bedriver varuhandel med andra EU-medlemsländer är skyldiga att månatligen tillställa Tullen statistiska uppgifter om sin EU-interna handel, om den överskrider vissa gränsvärden. Tullen skickar ett meddelande till företaget när denna deklarationsskyldighet börjar.

Mera information:

  • Intrastat-deklarering
  • Intrastat-servicenummer, tfn 0295 52 334 (vardagar kl. 9–12), eller intrastat(at)tulli.fi
Kundmeddelande