Tullens servercertifikat för direkt meddelandedeklarering uppdateras både vid kundtestningen och i produktionen

1.6.2017 8.00
Pressmeddelande

Den 13 juni 2017 uppdaterar Tullen servercertifikaten för direkt meddelandedeklarering både i kundtest- och produktionsmiljön.

Det vore bra om företagen som använder direkt meddelandedeklarering skulle kontrollera att deras programvara godkänner det nya certifikatet.

Tullen har två certifikat som beviljats av Befolkningsregistercentralen (BRC) i användning i gränssnittet för direkt meddelandedeklarering. Certifikaten är två år i kraft. De förnyas turvis med ett års mellanrum.

Servercertifikatet som uppdateras är i kraft 16.2.2017-17.2.2019.

Tullens uppdaterade servercertifikat är signerat med BRC:s G3-certifikat.

Mer information: Direkt meddelandedeklarering med Tullen: Teknisk guide, kapitel 9.4 Förnyande av servercertifikat

Customer notice