Inga systemändringar för Tullens meddelandedeklaranter i maj

12.5.2017 8.00
Pressmeddelande

Nya versioner av Tullens system tas i bruk den 27 maj 2017.

Ändringar görs i systemens tekniska miljö men de orsakar inte några ändringar i kundmeddelandena eller –deklarationerna.

Kundmeddelande