Inga systemändringar för Tullens meddelandedeklaranter i september

15.9.2017 8.00
Pressmeddelande

Nya versioner av Tullens system tas i bruk 30.9.2017.

Ändringar görs i systemens tekniska miljö men de orsakar inte några ändringar i kundmeddelandena eller –deklarationerna.

Kundmeddelande