Bluffmeddelanden i Tullens namn i omlopp

21.9.2017 22.04 | Publicerad på svenska 22.9.2017 kl. 13.01
Pressmeddelande

Tullens kundservice har blivit kontaktad angående bluffmeddelanden som skickats i Tullens namn. I bluffmeddelandet sägs bland annat att en penningförsändelse skickats tillbaka till avsändaren eller till avsändningslandet. Meddelandet informerar också om en tidigare lyckad betalning.

Bluffmeddelandena som skickats i Tullen namn kan likna Tullens officiella meddelanden och innehålla bl.a. Tullens logo och stämpelkopia (dock med versaler på fel plats) och den skrivna engelskan är av rätt god kvalitet. Bluffmeddelandet i omlopp kan också ha en underskrift som ser äkta ut.

Exempel på ett bluffmeddelande som skickats i Tullens namn

Betalningar till Tullen via elektroniska tjänster, tullkontor eller bank

Betalningstransaktioner till Tullen görs huvudsakligen via de elektroniska tjänsterna, där transaktionerna sker efter stark autentisering. Därutöver kan betalningar till Tullen ske vid tullkontoren och hos banker som tar emot  kontantbetalningar till Tullen.

Tullen skickar inte brev eller e-post till kunder och begär betalningar. Särskild försiktighet bör iakttas om betalningar begärs till utländska bankkonton i Tullen namn eller i en annan valuta än euro, eller om e-postmeddelandet innehåller en länk till en sida där man begär bankkonto- eller kreditkortsuppgifter.

Mera information:

Tullrådgivningen, privatpersoner, tfn 0295 5201

Tullrådgivningen, företag, tfn 0295 5202

Kundmeddelande