Kundmeddelande 22.6.2016
Tullens föreskrift om deklarationer som ska inges elektroniskt och om certifiering av deklarationer och handlingar som lämnas in elektroniskt

22.6.2016 14.26 | Publicerad på svenska 12.1.2017 kl. 9.52
Pressmeddelande

Tullens föreskrift nr 7/2016 om deklarationer som ska inges elektroniskt och nr 8/2016 om certifiering av deklarationer och handlingar som lämnas in elektroniskt utfärdades den 2 maj 2016.

Giltighetstiden började den 4 maj 2016. Samtidigt upphävdes de tidigare systemspecifika föreskrifterna vid elektronisk deklarering.

  • Tullens föreskrift nr 7/2016 grundar sig på 52 § i tullagen (304/2016) och på artikel 6.1 och artikel 15.1 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.
  • Tullens föreskrift nr 8/2016 grundar sig på 107 § i tullagen (304/2016) och på artikel 6.1 och artikel 15.1 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Mera information:
Tullens föreskriftssamling

Kundmeddelande