Tjänsten Tullens tillstånd slutar användas den 1 juni 2017

10.3.2017 8.57 | Publicerad på svenska 10.3.2017 kl. 8.59
Pressmeddelande

Användningen av tjänsten Tullens tillstånd upphör den 1 juni 2017. Tjänsten ersätts med säker e-post, som är ett säkert sätt att skicka dokument mellan Tullen och kunden.

Via tjänsten har företaget kunnat skicka och ta emot dokument samt följa handläggningen av tillståndsansökan.

Från och med den 1 april skickas inte längre dokument och uppgifter till kunderna via tjänsten Tullens tillstånd. Under övergångsperioden från den 1 april till den 1 juni kommer de uppgifter som inte är slutförda i tjänsten att slutföras.

Mera information: lupakeskus(at)tulli.fi

Kundmeddelande