Kundmeddelande
Tullens kundservice upphör i Böle förvaltningscentrum 1.2.2017

30.1.2017 8.24 | Publicerad på svenska 31.1.2017 kl. 10.49
Pressmeddelande

Tullen lägger ned kundservicen i Böle förvaltningscentrum den 1 februari 2017.

Tullen lägger ned kundservicen i Böle förvaltningscentrum den 1 februari 2017 på grund av minskat behov av personlig kundservice. Behovet av kundservice minskade ytterligare i och med att bil- och punktbeskattningen flyttade till Skatteförvaltningen den 1 januari 2017.

Inlämning av handlingar till Tullen i Böle förvaltningscentrum

Handlingar som ska lämnas till Tullen kan skickas per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi eller per post under adress Tullen, Registratorskontoret, PB 512, 00101 Helsingfors.

Handlingar kan även i fortsättningen tillställas Tullens registratorskontor genom att lämna dem i postlådan vid hissarna i andra våningen i Böle förvaltningscentrum. Vid behov kan man under tjänstetid (måndag‒fredag kl. 9‒15) få en mottagningskvittens för handlingar genom att tillkalla en tulltjänsteman med en ringklocka i närheten av postlådan.

Offerter till Tullen

Till Tullens offertbegäranden kan offerter lämnas på så sätt som anges i offertbegäran. Offerthandlingarna kan skickas elektroniskt till https://www.hanki-palvelu.fi/ eller kirjaamo(at)tulli.fi eller per post under adress Tullen, Registratorskontoret, PB 512, 00101 Helsingfors. Offerter kan också lämnas i postlådan vid hissarna i andra våningen i Böle förvaltningscentrum.

Mera information

Tullrådgivningen hjälper vid frågor om skötsel av tullärenden per telefon,
tfn 0295 5201(Privatpersoner)
tfn 0295 5202 (Företag)

Mera information om tullärenden finns på Tullen webbplats tulli.fi.

Kundmeddelande