Tullens kunddelegation samlades i Böle

5.12.2017 14.44 | Publicerad på svenska 7.12.2017 kl. 9.59
Pressmeddelande

Tullens kunddelegation samlades i Böle den 5 december 2017. Kunddelegationen består av representanter för näringslivets organisationer och Tullen. Tullens generaldirektör Antti Hartikainen fungerade som ordförande för mötet. Vid mötet behandlades aktuella ämnen såsom budgeten, digitaliseringen, överföringen av beskattningsuppgifter, eventuella konsekvenser av brexit och förnyandet av förtullningssystemen samt Tullens uppgifter på olika ministeriers förvaltningsområden.

Mera information: tullöverinspektör Marjo Saastamoinen (marjo.saastamoinen(at)tulli.fi)

Kundmeddelande