Kundmeddelande 16.12.2016
Tullens kunddelegation behandlade aktuella ärenden

16.12.2016 17.15 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 8.38
Pressmeddelande

Tullens kunddelegation samlades i Böle den 15 december 2016. Kunddelegationen består av representanter för näringslivets organisationer och Tullen.

Tullens generaldirektör Antti Hartikainen fungerade som ordförande för mötet. Vid mötet behandlades bland annat följande:

Finansministeriets och inrikesministeriets utredning om Tullens administrativa ställning och styrning är klar. I utredningen föreslås att Tullen ska förbli ett självständigt ämbetsverk som administrativt styrs av inrikesministeriet, men som vad förtullning och beskattning beträffar styrs av finansministeriet. Regeringen torde fatta beslut om ärendet vid början av 2017.

Överföringen av beskattningsuppgifterna till Skatteförvaltningen kan genomföras enligt planerna. Punkt- och bilbeskattningen flyttas till Skatteförvaltningen den 1 januari 2017. Det är cirka 200 personer som flyttar från Tullen till Skatteförvaltningen. Ur kundernas synvinkel är det bara den behöriga myndigheten samt kontakt- och kontouppgifterna som förändras, medan tjänsterna, förfarandena och den tillämpliga lagstiftningen förblir oförändrade.

Gränsbevakningsväsendets förslag att hålla gränsövergångsställena i Imatra och Niirala stängda nattetid förverkligas inte, men öppettiderna i Vartius, Kuusamo, Salla och Raja-Jooseppi kan förkortas.

Under mötet diskuterades också den ökade näthandeln från länder utanför EU och dess inverkan på skatteutfallet. Också produktsäkerheten i näthandeln togs upp.

Mera information: tullöverinspektör Marjo Saastamoinen (marjo.saastamoinen(at)tulli.fi


                                 

Kundmeddelande