Kundmeddelande 18.3.2016
Tullaboratoriet börjar skicka undersökningsresultat elektroniskt till sina kunder

18.3.2016 12.31 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 13.25
Pressmeddelande

Tullaboratoriet övergår under år 2016 i etapper till att skicka sina undersökningsredogörelser elektroniskt.

Tullaboratoriets undersökningsresultat rapporteras till varuhavarna/deklaranterna och aktörerna med en undersökningsredogörelse. I fortsättningen skickar Tullaboratoriet undersökningsredogörelserna per säker e-post i pdf-format. Endast för prover som inte godkänts i Tullens produktsäkerhetsövervakning skickas fortfarande en undersökningsredogörelse i pappersformat, som bilaga till produktsäkerhetsenhetens beslut.

Tullaboratoriet ber kunderna komplettera sina kontaktuppgifter för att kunna börja skicka elektroniska undersökningsredogörelser. För detta ändamål har Tullaboratoriet med undersökningsredogörelsen i pappersformat skickat ett kundbrev till aktörerna, och varuhavarna/deklaranterna har informerats om saken också i samband med information om prover av varuförsändelser.  

Om ni är kund hos Tullaboratoriet och ännu inte har fått kundbrevet ber vi er meddela namnet på ert företag, FO-numret och den grupp-epostadress till vilken ni vill att undersökningsredogörelserna ska skickas.  Upp till tre epostadresser kan vid behov anges.

Vänligen skicka uppgifterna per e-post till adressen: JLTlabKuluttajansuoja(a)tulli.fi

Kundmeddelande