Tullauktioner vid Helsingfors tull

8.5.2017 8.30
Pressmeddelande

Helsingfors tull ordnar tullauktioner där man säljer varor som förverkats till staten och varor som av varierande orsaker blivit kvar under tullkontroll.

Helsingfors tull ordnar med stöd av artikel 198 i unionstullkodexen (EU) nr 952/2013 och 80 § i tullagen tullauktioner där man säljer varor som förverkats till staten och varor som av varierande orsaker blivit kvar under tullkontroll. På auktionerna säljs olika typer av varor, dock inte tobaks- och alkoholprodukter och inte heller varor som omfattas av import- eller användningsrestriktioner. Vid tullauktionerna säljs eventuellt också fordon som Tullen har tagit ur bruk och andra varor.

Tullen svarar inte för de auktionerade varornas eller fordonens kvalitet, skick eller användningssäkerhet eller deras lämplighet för användningsändamålet, eller att de angivna mängderna är korrekta. Tullen svarar inte heller för riktigheten hos mätarställningen, årsmodellen eller andra angivna uppgifter. Varorna och fordonen säljs i sådant skick som de är. Varor som köpts på tullauktion kan varken bytas eller returneras.

Mervärdesskatt tillkommer på auktionspriset, om inte annat anges i auktionsförteckningen. Varorna ska betalas vid auktionen med bankkort eller kontanter. Ett fordon som köpts på en tullauktion får inte användas i trafiken eller registreras innan fordonets bilskatt har betalats.

I början av varje auktion ger Tullen tilläggsinformation och mer detaljerade auktionsvillkor samt delar ut en auktionsförteckning över varorna som auktioneras.

Följande auktion ordnas 11.5.2017

Följande varu- och fordonsauktion ordnas torsdagen den 11 maj 2017 med start kl. 12 på adressen Gamla Borgåvägen 231, A-huset, 01380 Vanda. Det är möjligt att bekanta sig med varorna och fordonen som auktioneras samma dag kl. 11–12.

Närmare upplysningar om dessa varor och fordon ges cirka en vecka innan auktionen äger rum per telefon på nummer 040 332 1102. Auktionsförteckningen publiceras på Tullens webbplats cirka en vecka innan auktionen äger rum.

Helsingfors tull

Kundmeddelande