Tullombudskap kräver fullmakt

22.11.2017 15.53
Pressmeddelande

Personer som uppger att de agerar som tullombud men som inte har fullmakt att göra det anses enligt artikel 19.1 i unionens tullkodex agera i eget namn och för egen räkning. Således anses dessa personer som utan fullmakt agerar som tullombud vara deklaranter. Deklaranten för sin del är den tullskyldige vid efterförtullningar oberoende av om hen vetat eller rimligen borde ha vetat att de uppgifter som hen uppgett vid den första förtullningen varit felaktiga.

Eftersom deklarantens ansvar för betalning av en tullskuld tillfaller den som utan fullmakt agerar som ombud påminns speditionsfirmor som agerar som direkta ombud om att det är viktigt att de på Tullens begäran kan visa upp ett bevis på att de fått fullmakt att agera som ombud (speditionsavtal eller en skriftlig fullmakt från den person/det företag som angetts som deklarant i tulldeklarationen). Enligt punkt 5 i Tullens föreskrift om arkivering av handlingar (9/2016) ska speditionsfirmorna förvara sådana bevis i sex år efter utgången av det kalenderår under vilket beslutet om överlåtelse av varorna till tullförfarandet fattades.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande