Kundmeddelande 9.9.2016
Att avlägga yrkesexamen inom tullbranschen

9.9.2016 15.06 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.19
Pressmeddelande

Följande yrkesexamen inom tullbranschen för personer som inte arbetar på Tullen planeras inledas i början av år 2017.

Under hösten kommer det att fastställas vilken läroanstalt som arrangerar utbildningen, och efter detta publiceras mera information om utbildningen. Utbildningen hålls på finska.

Yrkesexamen inom tullbranschen är avsedd för personer som arbetar med operativa grunduppgifter vid Tullen och för personer som arbetar med förtullning, spedition eller fartygsklarering på ett företag.

Den som avlägger examen påvisar vid examenstillfället att hen kan utföra uppgifter som anknyter till tullverksamhet och iaktta de bestämmelser och föreskrifter som gäller tullbranschen.

Grunderna för yrkesexamen inom tullbranschen finns här.

Kundmeddelande