Tullen pilottestar en meddelandetjänst för bifogade filer och en testautomatiseringstjänst för kundtestning

28.2.2017 8.08 | Publicerad på svenska 28.2.2017 kl. 8.09
Pressmeddelande

Bilagor som behövs till tulldeklarationer kan i fortsättningen levereras som direkt meddelandedeklarering via tjänsten för bifogade filer.

Den nya tjänsten gör det möjligt att med ett meddelande leverera bilagor till import- och exportdeklarationer.

Tullkundens system skickar alltid först tulldeklarationen med Upload-operationen direkt till meddelandedeklareringen.  Direkt meddelandedeklareringen ger en individuell kod (MessageStorageld) till ett meddelande som lagrats framgångsrikt och kundens system får koden som svar i Upload-operationen. Kundens system skickar deklarationsmeddelandets bilagor ett i taget och ger deklarationskoden i bilagemeddelandet.

Testautomatiseringstjänsten ger Tullens kunder en möjlighet till testning av direkt meddelandedeklarering oberoende av tid och plats. Avsikten är att Tullens kunder med hjälp av testautomatiseringstjänsten självständigt ska kunna utföra testning av sina egna system mot Tullens gränssnitt och säkerställa att deras system på rätt sätt kan producera meddelanden som skickas till Tullen samt behandla svarsmeddelanden från Tullen. 

Pilottestningen av meddelandetjänsten för bifogade filer och testautomatiseringstjänsten sker tillsammans med Tullens kunder under våren och sommaren 2017. Avsikten med pilottestningen är att samla in respons och utvecklingsidéer för båda systemen.

Om ert företag är intresserat av att delta med oss i pilottestningen av meddelandetjänsten för bifogade filer och testautomatiseringstjänsten, anmäl er då senast den 8 mars 2017 per e-post till adressen irene.m.lahtinen(at)tulli.fi.

Kundmeddelande