Tullen har förnyat sin föreskrift gällande fartygsanmälan

20.7.2017 14.47
Pressmeddelande

Uppgifter om besättning och passagerare ska sparas i Portnet med NSW-blanketter.

Tullen har förnyat sin föreskrift gällande fartygsanmälan. Det som är nytt i föreskriften är att uppgifter, som Tullen kräver gällande fartygsbesättning och -passagerare, inte längre kan sparas i Portnet med IMO FAL-blanketter, utan de ska sparas med NSW-blanketter som finns på Tullens webbplats.

I den nya föreskriften har man också rättat en felaktighet i den tidigare föreskriften gällande anmälan om fartygstransport av farligt eller förorenande gods. En anmälan om fartygstransport av farligt eller förorenande gods ska lämnas in i Portnet senast då fartyget lämnar en hamn utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och anländer till Finland.

Utöver ändringarna ovan har man uppdaterat laghänvisningarna i den nya föreskriften samt preciserat texterna i föreskriften.

I övriga delar motsvarar föreskriftens innehåll och form den föreskrift som gavs förra året.

Den nya föreskriften, se länken

Mera information om Portnet och den förnyade föreskriften gällande fartygsanmälan tfn 040 332 4253

Kundmeddelande