Tullen har undersökt produktsäkerheten gällande fingersnurror

12.7.2017 9.00
Pressmeddelande

Tullen har undersökt produktsäkerheten gällande fingersnurror (Fidget spinner). Tullen har tagit provexemplar av fingersnurror från flera importörer, för att granska med vilka märkningar produkterna marknadsförs till konsumenterna. Tukes och Tullen klassificerar huvudsakligen fingersnurrorna som barnleksaker.

Tullen har undersökt produktsäkerheten gällande fingersnurror (Fidget spinner) som importerats till Finland. Granskning av märkningar är en del av säkerhetsbedömningen. Hittills har fem olika produkter som undersökts visat sig strida mot bestämmelserna. Tullen kommer att fortsätta undersökningarna bl.a. genom att undersöka produktsäkerheten gällande fingersnurror med LED-lampor.

Märkningar enligt lagstiftningen krävs

Alla fingersnurror som importeras ska ha CE-märkningar och även åldersmärkningar vid behov, t.ex. om små delar lossnar som kan orsaka kvävning. Om dessa märkningar fattas, avvisas produktpartiet i samband med importen. För smärre märkningsfel ges anmärkningar.

Importören kan under tullövervakning lägga till de märkningar som krävs före försäljning, om förutsättningarna för att lägga till dem uppfylls.

En leksak eller någon annan klassificering?

Tukes och Tullen klassificerar fingersnurrorna som leksaker, då ska alla krav som ställs gällande leksaker uppfyllas. Fingersnurror, som helt klart ska klassificeras som något annat än leksaker t.ex. gällande priset eller på basis av marknadsföringsuppgifter, klassificeras inte som leksaker.

Tullens övervakning av produktsäkerheten gällande leksaker är omfattande

Tullaboratoriet testar årligen säkerheten gällande hundratals leksaker. Leksaker ämnade för små barn såsom t.ex. mjukisdjur, har strängare säkerhetskrav än leksaker för barn över tre år. I lagstiftningen och standarder baserade på den, finns bestämmelser om såväl sammansättning och struktur samt märkning gällande leksaker.

Mera information:

Kundmeddelande Tullaboratoriets meddelanden