Tullen är med på Finland 100 Sov tryggt-projektets huvudevenemang i Helsingfors 18-19.8

16.8.2017 9.20 | Publicerad på svenska 16.8.2017 kl. 9.21
Pressmeddelande

Tullen är med på Finland 100 Sov tryggt-projektets huvudevenemang i Helsingfors 18-19.8

Tullen deltar i Finland 100 Sov tryggt-projektets huvudevenemang som arrangeras på Medborgartorget i Helsingfors 18-19.8. Vid Tullens tält utför Tullaboratoriet nickel- och bullertest och med är också tullhunden Hyrrä och dennes förare. Hyrrä uppträder med sin förare båda dagarna kl. 12-13 och kan under övriga tider träffas vid Tullens tält med sin förare.

På plats finns också Tullens genomlysningsbil som du kan bekanta dig med under hela evenemanget.

Välkommen till Tullens tält!

Kundmeddelande