Tullen påminner att den i tobakslagen utfärdade övergångsperioden för elektroniska cigaretter och nikotinvätskor snart upphör

22.6.2017 8.00
Pressmeddelande

Detta införselförbud enligt tobakslagen träder i kraft 1.7.2017.

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder. Detta införselförbud enligt tobakslagen träder i kraft 1.7.2017. Motsvarande införselförbud har redan tidigare gällt för tobaksprodukter.

Kundmeddelande