Tulli.fi-sivuston kieliversioiden käyttöönoton tilanne

28.2.2017 16.23
Tiedote

Tulli julkaisi joulukuun 2016 lopussa uudet verkkosivut. Verkkosivu-uudistuksessa otettiin käyttöön uusi sisällönhallintajärjestelmä ja uudistettiin suomenkielinen sisältö kauttaaltaan vastaamaan paremmin henkilö- ja yritysasiakkaiden tarpeita. Tällä hetkellä suomenkielinen sisältö on lähes valmista, mutta kieliversioiden työstäminen on edelleen kesken. Tulli.fi-sivustouudistuksella ei ole ollut vaikutusta Tullin sähköisiin palveluihin tai niiden kieliversioihin.

Tulli.fi-sivustouudistuksen yhteydessä henkilö- ja yritysasiakkaille on tuotettu uutta sisältöä ja aikaisemmin pdf-tiedostoina julkaistut asiakasohjeet on purettu pääosin sivuston tekstisisällöiksi. Suomenkielinen sisältö on henkilöasiakkaiden ja sähköisten palveluiden osalta valmista. Yritysasiakkaiden sisältöjä tuotetaan edelleen. Etenkin Tuonti-osuutta koskevien pdf-tiedostoina julkaistujen asiakasohjeiden purkaminen sivuston tekstisisällöiksi on edelleen kesken. Myös Tietoa Tullista -osuuden sisältöjä täydennetään ja syvennetään edelleen.

Suomenkielisen sivuston sisältöpuutoksilla ei ole vaikutusta Tullin kanssa asiointiin, koska tulli-ilmoittamista koskeva ohjeistus on julkaistu sivustolla. Suomenkielinen osuus valmistuu kokonaisuudessaan maaliskuun loppuun mennessä.

Kieliversioiden tilanne

Tulli julkaisee uuden sivustonsa neljällä kiellellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Uudistuksen yhteydessä ruotsin- ja englannin kielen kieliversiot laajennetaan vastaamaan suomenkielistä sivustoa. Sivustouudistuksen yhteydessä ei ole juurikaan käytetty aikaisemmilla sivuilla julkaistua sisältöä, vaan kaikki sivustolla julkaistut sisällöt (tekstit, infografiikat, rakenteet yms.) käännetään uusina sisältöinä.

Ruotsinkielinen sivusto: Sivustouudistuksen yhteydessä priorisoitiin henkilöasiakkaiden osuutta. Tämä osuus on melkein valmis ruotsiksi. Yritysasiakkaiden osalta Luvat-osuus on valmis ja Vienti-osuus melkein valmis, mutta muiden sisältöjen käännöstyö on edelleen kesken.

Yritysasiakkaiden asioinnin tueksi on julkaistu joulukuussa 2016 lomakkeet, aikaisemmalla sivustolla julkaistut pdf-asiakasohjeet ja valuutan muuntokurssit ajalta 2013‒kuluva kuukausi. Näihin tietoihin löytyy linkit Yritysasiakkaiden etusivulla julkaistusta nostosta.

Englanninkielinen sivusto: Englanninkielisen sivuston sisällöissä priorisoidaan Sähköinen asiointi -osuutta. Tämän jälkeen käännöstyö jatkuu henkilö- ja yritysasiakkaiden osuuksiin. Tietoa Tullista -osuus käännetään viimeisenä.

Venäjänkielinen sivusto: Venäjänkielinen sivusto on käännetty rakenteeltaan, mutta sisältöjen käännöstyö on kesken. Sivustouudistuksen yhteydessä tunnistettiin tarve täydentää venäjänkielistä sisältöä kohderyhmäperusteisesti. Tämän sisällön tunnistaminen ja tuottaminen suomeksi on edelleen kesken.

Kaikkien kieliversioiden sisältöjä julkaistaan sitä mukaa kuin niiden käännökset valmistuvat. Tästä syystä ja sisällöntuotannon helpottamiseksi kieliversioissa on sisältöjä myös suomeksi. Lehdistö- ja asiakastiedotteet, THT-tiedotteet ja uutiskirjeet julkaistaan julkaisuhetkellä suomeksi ja ruotsiksi sekä tarpeen mukaan englanniksi ja venäjäksi.

Tullineuvonta ja sähköiset palvelut

Tullineuvonta palvelee henkilö- ja yritysasiakkaita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi arkisin kello 8‒16. Sähköiset palvelut ovat käytössä normaalisti suomeksi ja ruotsiksi sekä tiettyjen palveluiden osalta englanniksi.

Taustaa

Tullin verkkosivujen uudistamisen lähtökohta on ollut rakentaa sivusto asiakaslähtöiseksi, päätelaiteriippumattomaksi ja selkeäkieliseksi. Sivuston sisältöjen konseptoinnissa on hyödynnetty sivuston käyttäjätietoja, asiakaspalautetta, Tullineuvontaan tulleita kysymyksiä ja Tullin asiantuntijoiden osaamista.

Alkuperäisen projektiaikataulun mukaan uuden tulli.fi-sivuston käyttöönotto oli ajoitettu kesäkuulle 2017. Tällöin käyttöönottohetkellä olisivat kieliversiot olleet käytössä täydessä laajuudessaan. Uuden sivuston käyttöönottoa jouduttiin kuitenkin aikaistamaan ns. VETO-hankkeen takia. VETO-hankkeessa auto- ja valmisteverotus siirrettiin 1.1.2017 alkaen hallitusohjelman ja valtiovarainministeriön asettaman hankkeen mukaisesti Verohallintoon tiukassa aikataulussa.

VETO-hanke olisi edellyttänyt Tullin aikaisempien sivujen sisältöjen laajaa muokkaamista kaikilla neljällä kielellä, jotta aikaisemmat sivut olisivat vastanneet 1.1.2017 alkaen muuttunutta tilannetta. Tullin resurssien säästämiseksi ja kahden sivuston sisältöjen uudistamisen sijasta, joista toisen sisältömuokkaamisen hyöty olisi ollut noin puoli vuotta, tulli.fi-sivustouudistuksen projektiaikataulua tarkistettiin ja uuden sivuston käyttöönotto noudatti VETO-hankkeen aikataulua. Tällä päätöksellä pystyttiin säästämään rahaa, mutta valitettavasti kieliversioiden käyttöönotto viivästyi. On kuitenkin tärkeää huomata, ettei tulli.fi-sivuston kieliversioiden keskeneräisyys estä tulliasiointia ruotsiksi tai englanniksi.

Asiakastiedotteet