Tullens tillståndscentral årets tullfunktion år 2016

18.5.2017 12.00
Pressmeddelande

Till Tullens uppgifter hör att göra utrikeshandeln smidigare och att ge god service. Dessa två saker erbjuder Tullens tillståndscentral, som vid tulledningens rådplägningsdagar valdes till årets tullfunktion 2016.

När Tillståndscentralen grundades använde man sig av den kunniga personal som fanns tillgänglig då elektronisk förtullning vunnit mark. Tillståndscentralens personal tog energiskt tag i utmaningarna och har nu förenhetligat alla de Tullens tillstånd med vilka lättnader kan beviljas till kunder som idkar utrikeshandel. Detta har lett till betydligt effektivare och enhetligare tillståndsförfaranden ur både kundens och Tullens synvinkel.

Av handeln som förs med länder utanför EU omfattas hela 80–90 procent av dessa lättnader. Tillstånden har därmed en stor inverkan på utrikeshandelns smidighet. Med hjälp av tillstånden bekämpar man också grå ekonomi, eftersom tillstånden till lättnader endast beviljas till tillförlitliga aktörer. Konkret syns detta i de låga skatteresterna för skatter och avgifter som uppbärs av Tullen.

Tillståndscentralen inledde sin verksamhet i Vasa och Uleåborg år 2011. I samband med Tullens organisationsreform år 2013, då tulldistrikten avskaffades, överfördes alla tillstånd som beviljas av Tullen stegvis till Tillståndscentralen. Samtidigt utvidgades dess verksamhet till andra orter. Vid Tillståndscentralen arbetar idag 21 personer i Vasa, Uleåborg, Helsingfors, Villmanstrand och Åbo.

– Tillståndscentralens personal har på ett föredömligt sätt visat hur man tar tag i nya utmaningar och genomför dem på lyckat sätt. Tillståndscentralen leds systematiskt och med resultatansvar som en helhet, säger direktören för Tullens utrikeshandels- och beskattningsavdelning Jarkko Saksa i sin motivering till valet av Tillståndscentralen till årets tullfunktion.

Pressmeddelande