Tullens hundverksamhet fyller 50 år

14.5.2019 14.00
Pressmeddelande

Tullmuseets nya utställning berättar tullhundarnas historia och beskriver hur Tullens hundverksamhet har utvidgats från narkotikahundar till sedel-, sprängämnes-, cigarett- och mathundar. På utställningen visas exceptionella föremål som använts vid skolningen av narkotikahundarna och i arbetet med hundarna.

Fram till 1960-talet skaffades största delen av narkotikan som användes i Finland från apotek. I slutet av 1960-talet förde hippierörelsen med sig hasch, marijuana och LSD till Finland. Dessa ämnen fick man inte från apotek och därför insmugglades de från utlandet. När tillgången till amfetaminläkemedel begränsades, ökade också smugglingen av dessa. Narkotika smugglades ofta i små mängder åt gången. Med traditionella tullbevakningsmetoder var det svårt att hitta narkotika som gömts i små utrymmen.

Svenska tullen och polisen skolade sina första narkotikahundar efter engelsk modell år 1967. I Finland blev ärendet aktuellt följande år. Man kunde dock inte inleda skolningen av hundar här, eftersom apoteksvarulagen satte stopp för innehav av narkotika i skolningssyfte.

”Social- och hälsoministeriet ändrade tolkningen av lagen i februari 1969. Finska tullen meddelade då omedelbart att man skulle anskaffa hundar för sökning av narkotika. Polisen inledde då också skolningen av sin första narkotikahund”, berättar Janne Nokki som är ansvarig för Tullmuseet.

Tullen bad om hjälp från Sverige. Sommaren 1969 skickades två tullmän, Robert Schlauf och Guy Grönvall, till svenska arméns hundskola för att utbilda sig i skolning av hundar. När de återvände till Finland började man fundera varifrån Tullen skulle anskaffa sina hundar. Samarbetet med Krigsinvalidernas Brödraförbunds Ledarhundskola inleddes.

”Den centrala orsaken till samarbetet var frågan om hundras. Polisen ville skola schäfrar medan Tullen efter svensk modell föredrog labradorer, som var mindre till storleken och mildare till naturen. Tullen gav heller inte sina hundar den skyddsutbildning som polishundar fick”, påpekar Nokki.

I september 1969 ingick Tullen och Krigsinvalidernas Brödraförbund ett avtal om köp och skolning av fyra labradorer. Hundarna och deras förare utbildades vid Ledarhundskolan som då var belägen i Sockenbacka. Därefter tog Tullen skolningen av hundarna helt i egna händer. Då grundades Tullens hundskola som först verkade i Veckelax nära Fredrikshamn. År 1990 flyttade hundskolan till Veikkola i Kyrkslätt. Skolningen av narkotikahundar har från första början grundat sig på lek. Till skolningen väljs därför sådana hundar som är livliga och lekfulla till naturen. Tullen har sedermera också använt andra raser än labradorer som tullhundar.

De första narkotikahundarna visade sig genast vara duktiga sökare. I början av 1970-talet hittade man särskilt mycket narkotika i posttrafiken. Tullens hundar har också ofta gett handräckning åt andra myndigheter. I början av 1970-talet hade man nästan tio tullhundar, i slutet av årtiondet var antalet nästan tjugo. På 1980-talet ökade antalet tullhundar ytterligare. Mest nya hundar fick Tullen dock på 1990-talet, då narkotikasmugglingen ökade kraftigt.

”Idag söker alla hundar inte endast narkotika. Tullen har skolat hundar att söka såväl tobaksprodukter, kontanter som vapen och sprängämnen. Den nyaste landvinningen är en mathund, vars huvuduppgift är att hindra den afrikanska svinpesten från att spridas till Finland och EU genom livsmedel”, säger bevakningsdirektör Mikko Grönberg.

I år minns Tullen sina hundars första tid genom en utställning och ett omfattande historiskt verk. Boken ”Koirat tullissa” (”Hundarna hos Tullen”) publiceras i maj 2019. Boken har skrivits av tullöverinspektörerna Janne Nokki och Tiia Sulander-Seppänen. Boken innehåller rikligt med opublicerad information om turerna kring hundverksamheten. Den grundar sig på unikt dokument- och intervjumaterial. Det rör sig veterligen också om den första fackboken som belyser narkotikahundarnas historia.

På Tullmuseet i Sveaborg öppnas den 15 maj 2019 för allmänheten en utställning med samma namn som behandlar tullhundarnas fem decennier. På utställningen visas exceptionella föremål som använts vid skolningen av narkotikahundar och i arbetet med hundarna.

Utställningen är öppen från tisdag till söndag kl. 12.30–17.30 fram till den 31 augusti 2019. Det är fritt inträde till Tullmuseet. Adress: Sveaborg B 20 D. Förfrågningar: [email protected], tfn 040 332 2774.

Pressmeddelande