Tullen vid Helsingfors-Vanda flygplats avslöjade en olaglig försändelse som innehöll en produkt med dubbla användningsområden

13.5.2019 8.50
Pressmeddelande

Tullen avslöjade ett reglementeringsbrott gällande exportvaror vid Helsingfors-Vanda flygplats. Enligt Utrikesministeriets utlåtande innehöll försändelsen, som skickats från Finland till Irak, en massaspektrometer som klassificeras som en produkt med dubbla användningsområden. En ansvarsperson vid ett finskt aktiebolag misstänks för brottet.

I december 2017 granskade Tullen vid Helsingfors- Vanda flygplats en varuförsändelse, som ett finskt aktiebolag hade hänfört till ett exportförfarande med Irak som destinationsland. Utifrån dokumenten som gällde försändelsen misstänkte Tullen att den innehöll varor som omfattas av exportrestriktioner och begärde därför ett utlåtande över varorna från Utrikesministeriet. Enligt Utrikesministeriets utlåtande innehöll försändelsen bl.a. en massaspektrometer som klassificeras som en produkt med dubbla användningsområden. En produkt med dubbla användningsområden är en apparat som kan användas för civila och militära ändamål.

Massaspektrometer från Förenta staterna till Finland

Varuförsändelsen som Tullen stoppade importerades till Finland från Förenta staterna. Till företaget som sålde varan i Förenta staterna hade uppgetts Finland som destinationsland. Försändelsen skulle transporteras vidare från Finland till Irak. Export av produkter med dubbla användningsområden från Förenta staterna till Finland kräver inget tillstånd från myndigheterna, men att exportera dem från EU till ett område utanför EU kräver ett tillstånd, som i detta fall kan beviljas antingen av myndigheterna i Förenta staterna eller Finland. I fallet som Tullen utreder uppvisades inget export tillstånd från Förenta staterna och inget tillstånd ansöktes från Finland.

Tullen påbörjade en förundersökning gällande ett misstänkt reglementeringsbrott efter att Utrikesministeriet gett sitt utlåtande. Straffbestämmelsen för reglementeringsbrott finns i kapitel 46 i strafflagen och gäller brott i samband med import och export av varor. Export av produkter med dubbla användningsområden regleras av lagen om exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden.

Tullens förundersökning i fallet är i slutskedet och ärendet går på sommaren 2019 till åtalsprövning vid åklagarämbetet i Östra Nyland. Tullen har under förundersökningen samarbetat med nationella och internationella myndigheter. På grund av sin position i det finska aktiebolaget, som hänfört varuposten till exportförfarandet, är bolagets verkställande direktör och styrelseledamot misstänkt för brott.

Pressmeddelande