Tullen varnar om designdrog i förfalskade läkemedel

29.12.2017 8.00
Pressmeddelande

Tullen i Finland har beslagtagit tre partier förfalskade läkemedel innehållande designdrogen etizolam.

Etizolam är ett snabbverkande ångestdämpande bensodiazepinderivat med hypnotisk verkan. Etizolam säljs främst i Indien och Japan i lagliga läkemedelspreparat, men etizolam förekommer dock främst som designdrog.

Finska Tullen beslagtog under år 2015 och 2016 sammanlagt över 5 600 etizolamtabletter och 850 etizolam-lappar samt ca 10 gram etizolampulver i nästan ren form. Fram till mitten av oktober i år har Tullaboratoriet i analyserade prover upptäckt etizolam i 1089 tabletter, 670 lappar samt 7,1 gram nästan rent etizolampulver.

Under de senaste åren har bensodiazepinderivat, vilka används som designdroger, beslagtagits i betydligt större mängder än tidigare i Europa. Flera av dessa tidigare oklassificerade bensodiazepinderivat, inklusive etizolam, klassificerades som narkotika i Finland år 2016. Enligt Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) har etizolam hittills beslagtagits som en designdrog i tolv olika EU-länder.

 

Förfalskade läkemedel kan förorsaka allvarliga hälsoskador eller beröva människors liv

De förfalskade läkemedlen saknar ofta effekt, men kan också innehålla ämnen som till om med kan vara livsfarliga. Förutom att skapa hälsorisker kan den illegala handeln med läkemedel och beställandet av förfalskade läkemedel även föra med sig identitetsstölder och kreditkortsbedrägerier.

Förfalskade läkemedel är en miljardbusiness. Människor kan av ren tanklöshet göra sig skyldiga förutom till läkemedelsbrott även till narkotika- eller dopningsbrott. Den illegala handeln med läkemedel hänger ofta samman med brottslig verksamhet, och aktörerna är desamma som i handeln med narkotika och dopningsmedel.

På nätet säljs det rikligt med förfalskade läkemedel, och vanligtvis går det inte att med blotta ögat försäkra sig om att läkemedlet man beställt är äkta. I två av partierna som beslagtogs såg etizolamtabletterna ut som Pfizers Xanax 2 mg-tabletter och i det tredje partiet som Roches Valiumtabletter. De förfalskade Xanaxtabletterna innehöll cirka 1,2 mg/tablett etizolam och de förfalskade Valiumtabletterna cirka 1,1 mg/tablett.

Illegala och förfalskade läkemedel säljs och marknadsförs bl.a. via skräppost.

 

Pressmeddelande