Tullen varnar för livsfarliga förfalskade läkemedelstabletter som innehåller en opioid

7.5.2019 8.00
Pressmeddelande

Tullen har beslagtagit förfalskade läkemedelstabletter som innehåller den livsfarliga opioiden U-47700 och andra aktiva substanser. De förfalskade läkemedlen har huvudsakligen anskaffats för eget bruk, men det är sannolikt att en del av ämnena har kommit ut på den illegala marknaden.

Under de två senaste åren har Tullen beslagtagit olika förfalskade läkemedelstabletter, vars utseende ger skäl att anta att de innehåller bensodiazepinet alpratzolam. Alprazolam används för behandling av depression, ångest och panikångest. I Tullaboratoriets undersökningar har man i läkemedelstabletterna i stället för alpratzolam hittat den kraftiga opioiden U-47700, som är livsfarlig och som saknar lagligt användningsområde. Tabletterna som innehåller opioiden U-47700 efterliknar utseendemässigt läkemedelstabletter som säljs under produktmärket Xanax.

Tullen har också beslagtagit andra förfalskade bensodiazepinpreparat som innehållit andra aktiva substanser. I Tullaboratoriets undersökningar har man i förfalskade läkemedelstabletter i stället för alpratzolam hittat designdrogerna N-etylhexedron, diklazepam och etizolam, ämnet amantadin som används vid behandling av Parkinsons sjukdom samt antihistaminerna klorfeniramin, prometazin och cyproheptadin. Största delen av de förfalskade läkemedelstabletterna som innehåller designdrogen etizolam efterliknar utseendemässigt läkemedelstabletter som säljs under produktmärkena Xanax och Valium.

De förfalskade läkemedlen har köpts t.ex. från utländska webbplatser och de har levererats till Finland som post- och fraktförsändelser. I de flesta fallen har beställaren varit en privatperson som beställt läkemedelstabletterna närmast för eget bruk. Det är möjligt att större partier förfalskade tabletter har införts till landet även i distributionssyfte.

Pressmeddelande