Tullen undersöker ett av de största fallen av snussmuggling – över 2 200 kilo snus till huvudstadsregionen

31.5.2019 8.00
Pressmeddelande

Tullen misstänker att finländska män har smugglat in till Finland över 2 200 kilo snus och kringgått punktskatter till ett belopp på nästan 850 000 euro. Tullen har också undersökt flera penningtvättsbrott som hänger samman med snusförsäljningen.

Tullen misstänker två män i 30-årsåldern från huvudstadsregionen för snussmugglingsbrott. Enligt Tullens förundersökning har snus smugglats från Sverige till Finland vid över 30 olika tillfällen mellan förra sommaren och början av 2019. Männen misstänks ha smugglat in för vidareförsäljning sammanlagt 2 200 kilo snus som de köpt i en snusbutik i norra Sverige.

Snuset distribuerades via sociala medier

Enligt Tullens förundersökning har de misstänkta vid smugglingen av snus använt egna och hyrda bilar samt bilar som lånats från bilaffärer för provkörning. Vid förundersökningen har det kommit fram att det smugglade snuset har distribuerats till återförsäljare och konsumenter främst i huvudstadsregionen. Vid distribueringen har man bland annat använt sociala medier.

Tullen avslöjade de misstänkta männen och grep dem vid slutet av en resa för smuggling av snus i januari 2019. Tullen beslagtog cirka 150 kilo snus i bilen som männen använde.

Flera penningtvättsbrott

Tullen undersöker fallet för båda huvudmisstänktas del som grovt skattebedrägeri och smuggling. Personer som beställt snus misstänks för grovt skattebedrägeri och skattebedrägeri samt smuggling. Beloppet av undandragen punktskatt uppgår sammanlagt till cirka 850 000 euro. Tullen har också undersökt flera penningtvättsbrott som hänger samman med penningtrafiken för snushandeln.

Tullen har haft ett intensivt myndighetssamarbete under förundersökningen. Förundersökningen är snart klar och går inom kort till åtalsprövning vid Lapplands åklagarämbete.

Pressmeddelande