Tullen tog emot den första nya generationens tulldeklaration

25.3.2019 8.00
Pressmeddelande

Tullen tar i bruk den första delen av det nya tullklareringssystemet (UTU) som byggts upp enligt specifikationerna i EU:s tullkodex. I denna första produktionsfas blir det möjligt att inge elektroniska deklarationer för tullagring. Inledningsvis kan endast vissa pilotföretag lämna in elektroniska deklarationer för tullagring. För övriga deklaranter öppnas deklarationstjänsten senare under våren.

Pilotföretaget Baltic Tank ingav de första tulldeklarationerna till det nya UTU-systemet 20.3.2019. Familjeföretaget som erbjuder logistiktjänster för flytande produkter har åtta hamnterminaler. I dess terminaler i Fredrikshamn och Raumo finns tullager. Baltic Tank har tillstånd till förenklingar vid tullklarering, vilket innebär att företaget får hänföra varor till tullagerförfarandet genom registrering i sin bokföring. 

Tullagring tillämpas när ett företag som bedriver utrikeshandel inte genast vill förtulla varor som importeras till fri omsättning och konsumtion, utan transporterar dem till ett tullager där de förvaras för senare ibruktagande. Tullagring används också ofta då man i Finland tillfälligt lagrar sådana från länder utanför EU ankomna varor som är avsedda för transitering till Ryssland, eller när man här lagrar från Ryssland införda varor som kommer att vidarebefordras till ett annat EU-land.

Under sin första UTU-dag ingav Baltic Tank tre förenklade deklarationer och en standardtulldeklaration. Dessa omfattade sammanlagt 33 tankcontainrar som anlände på järnväg. Speditören Taru Ahokas som matade in deklarationerna undvek fallgropar då hon fyllde i den elektroniska blanketten. 

- Systemet är lättöverskådligt, bedömer Ahokas. 

Baltic Tank var med och utvärderade det nya systemet i oktober 2017 och deltog också i en användbarhetsbedömning i maj 2018.

- I samband med övergången till det nya tullklareringssystemet flyttas handläggningen av deklarationerna från tullkontoren till Tullens elektroniska servicecentral, där deklarationerna handläggs varje dag dygnet runt. Då största delen av deklarationerna handläggs automatiskt, blir handläggningstiderna kortare, påpekar förtullningsdirektör Jarmo Räikkä

Elektroniska deklarationer för tullagring kommer att inges av 150–200 kunder, huvudsakligen speditionsfirmor och lageraktörer. Dessa företag inger också andra tulldeklarationer. För dem - liksom för Tullen - fungerar den elektroniska deklareringen vid tullagring som en inkörsport till kommande förändringar. Stegvis kommer även övriga tulldeklarationer för import och export att ändras så att de till sitt innehåll och sin struktur motsvarar de nya kraven i EU:s tullkodex och därmed kan börja handläggas i det nya tullklareringssystemet.

 

 

Pressmeddelande